Hoe bieden we een oplossing voor de lijst van behoeften?

Uit onze ervaringen is gebleken dat onderwijsinstellingen nood hebben aan een stabiel en betrouwbaar systeem dat vooral werkbesparend is. De schooladministratie wil niet nog een nieuw digitaal platform leren gebruiken en onderhouden en wil dubbele opslag van gegevens vermijden. Scholen willen een systeem dat ze zelf kunnen uitbreiden en aanpassen volgens hun noden en dat heel eenvoudig in gebruik is. Ouders en leerlingen willen een transparant, correct en efficiënt systeem. Bij problemen is er nood aan onmiddellijke, efficiënte, vriendelijke en professionele support. MyPACR biedt een antwoord op al deze noden en wel op de volgende manier:

Flexibel

MyPACR kun je volledig aanpassen naar je eigen noden: prijzen aanpassen, artikels en afbeeldingen toevoegen/verwijderen, gebruik van verschillende prijsniveaus indien je als school werkt met prijscategorieën voor verschillende gebruikers, mogelijkheid om stoeltjesgeld aan te rekenen.

Cloudbased

Elke computer/chromebook/tablet/smartphone kan als kassa gebruikt worden, geen installatie vereist, uitbreidbaar, vlot bereikbaar, snelle opstart, simultaan toegankelijk voor alle administratieve personeelsleden via hun eigen toestel, bij problemen met een toestel kun je om het even welk ander toestel gebruiken als kassa. Stabiel systeem, crasht niet. Supersnelle verwerking van de gegevens.

Integratie

Integratie met smartschool zorgt voor tijdswinst en gebruiksgemak: geen nieuw systeem leren gebruiken, altijd correcte en up-to-date informatie ter beschikking, automatische synchronisatie van nieuwe leerlingen, schoolverlaters etc. tussen de beide systemen verloopt erg vlot, geen dubbel werk verrichten en daling van de werklast.

Transparant

Heel overzichtelijk: per leerling een persoonlijke studentenkaart gekoppeld aan smartschoolaccount en co-account: foto, naam, klas, campus, transactiehistoriek worden op de kassa weergegeven.

Gebruiksvriendelijk

Vertrouwd voor de ouders: niet inloggen op een ander platform maar via vertrouwde smartschoolomgeving transacties bekijken per studentenkaart, meerdere studentenkaarten tegelijkertijd opladen, geld opladen naar de studentenkaarten is foutloos en onmiddellijk beschikbaar. Uitsplitsing voor gescheiden ouders eenvoudig toe te passen.

Controle

Aanwezigheden worden door de ouders ingegeven en automatisch gecontroleerd door het systeem. Indien gewenst kunnen ouders onmiddellijk verwittigd worden indien hun kind niet aanwezig is in het schoolrestaurant. Aanwezigheden ook eenvoudig op te volgen door de school.

GDPR

GDPR-proof: correcte en veilige verwerking van de persoonsgegevens.

Tijdwinst

Werkbesparend voor economaat: betaling verloopt automatisch, termijn voor betalingsherinneringen flexibel in te stellen en gebeurt dan automatisch via smartschool. Uitgebreide rapportagemogelijkheden voor de verschillende gebruikers: inventaris in functie van de bestellingen, voor financiële overzichten: negatieve saldo’s, omzet, etc., voor de aanwezigheden.

Bij verlies

Snel en eenvoudig om bij verlies een nieuwe studentenkaart aan te maken.